นาย ต่อตระกูล จันดาวงษ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เ […]