นางสาว อาทิตยา ชาวเชียงขวาง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา […]