นาย พิชญวัฒน์   ปรุงศักดิ์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ถนัดทางด้านกีฬาซุลซอล และ สนใจทางด้านการถ่ายภาพ