นาย ธรณินทร์   ชีพชล 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ชอบฟังเพลง / ชอบศึกษาด้านประวัติศาสตร์ / เล่นดนตรี / เล่นกีฬาฟุตบอล