นางสาว ทานตะวัน   สมในใจ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ นักวิ่ง เล่นแบดมินตัน ทำอาหารได้หลายอย่าง เคยเป็นพิธีกรโรงเรียน เคยเล