นาย ณัฐวัฒน์   วงศ์ดานี 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬา แฟล็กฟุตบอล/ฟุตบอล/ว่ายน้ำ//ข่าวกีฬา