นางสาว เพชรรัตน์ ยิ่งพิศเพราะ

คณะศิลปศาสตร์

สาขา การท่องเที่ยว

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ