นาย เทพณรงค์ เมธานราคุปต์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ งานศิลปะและงานออกแบบ