นางสาว อุไรวรรณ ปีบัว

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาวอลเลย์บอล