นางสาว อุดมลักษณ์ หรับหมาด

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง,อ่านหนังสือการ์ตูน