นาย อัครพล คงวัง

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล,บาสเกตบอล