นาย อดิศักดิ์ บุญมาก

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ นักกีฬาวอลเลย์บอล