นาย สุทธิสิทธิ์ กิตติศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง