นางสาว ละมัย บุตรลพ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ แบดมินตัน