นางสาว รุ่งรัฐ แสงหล่ำ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ วอลเล่ย์บอล