นางสาว ภัทรพร พูลสอน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ แบตมินตัน,ว่ายน้ำ