นางสาว ปรียานันท์ บุญทัน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ อ่านหนังสือการ์ตูน,กีฬา,ดูทีวี