นาย ธนิสร ลิขิตฤกษ์วิทย์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ