นาย ธงชัย มงคลยศวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬา,ฟุตบอล