นางสาว ทิพยวิมล แซ่หลี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬา,ตะกร้อ,วอลเล่ย์,ว่ายน้ำ