นาย ณรงค์วิทย์ ปีติฤกษ์พิพัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ