นางสาว จุติพร มะลิซ้อน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ บาสเก็ตบอล, วอลเลย์บอล