นางสาว ขวัญแก้ว ขลิบเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาวอลเลย์บอล