นางสาว เอื้อมพร แห้วสันตติ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การออกแบบบรรจุภัณฑ์/วอลเล่บอล/วิ่ง