นางสาว เกศิณี ใหญ่โสมานัง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถขับมอเตอร์ไซค์ได้เป็นอย่างดี สามารถขับรภยนต์ได้ สามารถว่ายน้ำได้