นางสาว อรพรรณ หลอดทอง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เล่นกีต้าร์ และวอลเล่ย์บอล