นาย อภิวัฒน์ สุมา

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ชอบเล่นกีตาร์ สามารถเล่นกีตาร์ได้