นางสาว สุภัชญา กล่ำดิษฐ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เป่าขลุ่ย/ปักผ้าครอชติส/เต้นลีลาศ/แอโรบิค/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์