นางสาว สุพัตรา อักษรสม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง เต้น รำไทย เล่นกีฬา เช่น บาส วอลเล่ย์ ว่ายน้ำ