นางสาว สุพรทิพย์ เพชรดำ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ถนัดทางด้านออกแบบเว็บเพจ วาดภาพเหมือน/สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เข