นางสาว สุดาพร ล่ามฉิมพลี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ 3058 หมู่ 3 ซ.วัดด่าน ถ. สุขุมวิท 113 ต. สำโรงเหนือ อ. เมือง จ. สมุ