นางสาว สุจิตรา เต่งภู่

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาวอลเลย์บอล / วาดรูป /