นาย สนธิ สุนทรเจริญนนท์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อยากพัฒนาSoftware/เล่นดนตรีเครื่องเป่า ทอมโบน/ใช้งานMicrosoft Word ได้