นางสาว ศุภลักษณ์ ช่วยศรี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ บาสเก็ตบอล,วอลเลย์