นางสาว ศิริวรรณ อัลยุฟรี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิพม์ดีดได้ ใช้โปรแกรม(บัญชี) กีฬา (วอลเล่ย์บอล)