นางสาว วาสนา ป้องเขต

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬาวอลเลย์บอล และ ร้องเพลง ชอบเต้นแต่หุ่นไม่ให้ค่ะ