นาย ฤทธิรณ หัสรินทร์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรีไทย และเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล