นางสาว รุ่งรัฐ แสงหล่ำ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ วอลเล่ย์บอล