นาย ยุรนันท์ บัวแก้ว

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กิจกรรมลูกเสือ/ภาษาอังกิจ/ภาษาจีน/กำลังสนใจเรียนภาษาเกาหลี