นางสาว พัลลภา เจนการ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล เป็นพิธีกรตามงานต่างๆ