นางสาว ปรียานุช สิ้นภัย

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถเล่นกีฬาประเภทวอลเลย์บอลได้/สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsof