นาย บวรลักษณ์ ภูมลา

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วาดรูป เล่นฟุตบอล