นาย นราชัย จันทร์ต่อม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ – ด้านเทคโนโลยี /- ซ่อม ประกอบ คอมพิวเตอร์/- นักศึกษากิจกรรม