นางสาว ธนวรรณ ลี้สธนกุล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ บาสเกตบอล,พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ