นาย จุติ ลี้สุรพลานนท์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ พิมพ์ดีด ไทย อังกฤษ