นาย จิรพันธุ์ ฆ้องดังไกล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ ฟุตบอล สนุ๊กเกอร์