นางสาว จินตหรา ปานมาส

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย (ขิม) ความสนใจ อ่านหนังสือยามว่าง