นางสาว จารุณี  จำปาแก้ว 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล/