นาย กษิดิศ คงปาน

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นฟุตบอล เล่นบาสเก็ตบอล