นาย  พีรวัส   รังสิโย 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ชอบเล่นกีฬาแบดมินตัน และฟุตบอล และเล่นดนตรี กีต้า และอบากเล่นกลองชุด